Kirsten Windus.Com © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 Guld har under århundraden använts i Asien för att öka den intellektuella prestationsförmåga,

förbättra minner, öka välbefinnande och undvika negativt inflytande av stress.

 

 

 

 

Kolloidalt Guld 

Ökar  välbefinnande, förbättrar humör och stärker energin

 

 

Historia

 

Kolloidalt Guld tillverkades förse gången i sitt rena tillstånd år 1857 av den engelska kemisten Michael Faraday. Dessförinnan hade Guld använts länge i Österlandet på grund av sina läkande och återställande egenskaper.

 

Ännu i dag läggar kineserna gärna ett litet guldföremål i kokkärlet för ris, för att på det sättet få någon Guld till kroppen. Inom Ayurvedisk medicin används Guld oftast i form av mycket tunna folier, något som rekommenderades på grund av Guldets förmåga att föryngra och läka.

 

                  

 

 

Kolloidalt Guldets verkan

 

Kolloidalt Guld har en stark balanserande och harmoniserande verkan på kroppen särskilt med hänsyn till mentala och känslomässiga tillstånd såsom stress, utbrändhet, oro, melankoli, sorg, fruktan, förtvivlad, vånda, frustration och huvudtaget alla stånd som kan refereras som "hjärtesorger"

 

Guld är också känd för att ha en direkt effekt på hjärtat genom att förbättra blodcirkulationen. Det är känd för att ha en vederkvickande effekt på organ med nedsatt funktion speciellt ämnesomsättning, hjärna och sexualsystem.

 

 

 

 

 

 

 

bland dem som under tid har använt Kolloidalt Guld har rapporterats att De upplever mera av följande saker:

Tålamod 

Frid

Känslomässigbalans

Förbättrande attityd

Intelligens

Förbättrad personlighet

Glädje

Leende

Lycka

Godmodighet

Lugn

 

Samt att De upplever mindre av följande:

Stress

Oro

Depression

Själsliga bördor

Sorgsenhet

Känslomässig upp - och nedgångar

Otålighet

Smärtor